Harmonogram ogólny

Podstawowym dokumentem organizacji budowy jest ogólny harmonogram budowy, który jest dalszym rozwinięciem harmonogramu dyrektywnego, lecz ogranicza się do jednego nika lub zespołu. W rubryce 7 wpisujemy potrzebną liczbę robotnikozmian. Liczbę tę otrzymamy dzieląc ilość jednostek do wykonania przez przyjętą normę wydajności dziennej. W rubryce 8 wpisujemy średnią liczbę robotników, zakładając poprzednio liczbę dni pracy (w rubryce 9). Liczbę robotników określamy dzieląc liczbę robotnikozmian przez liczbę dni pracy. W rubryce 10 wpisujemy produkcję dzienną, jako wynik podzielenia ilości robót do wykonania (rubryka 4) przez liczbę dni pracy (rubryka 9). Liczby podane w licznikach (rubryka 8) oznaczają liczbę robotników wykwalifikowanych, liczby podane w mianownikach liczbę po¬mocników.

Podobne wpisy