Harmonogram dostawy i zużycia materiałów

Jest to graficzne przedstawienie dostawy, zużycia oraz zapasu materiałów w czasie trwania budowy. Podstawą opracowania tego harmonogramu jest ogólny harmonogram budowy. Harmonogram materiałów wykonuje się tylko dla materiałów zasadniczych jak cegła, cement, żwir itp. Aby otrzymać przebieg projektowanego zużycia materiałów, należy dzienną ilość robót (produkcję dzienną) pomnożyć przez normę zużycia materiałów na jednostkę produkcji. Harmonogram materiałów składa się z trzech wykresów:
a) wykres zużycia materiałów,
b) wykres dostawy materiałów,
c) wykres zapasu materiałów.

Podobne wpisy