Gospodarka transportowa

Przeważająca część robót związanych z mechanizacją proce¬sów budowlanych przypada na transport. O wielkości zadań związanych z transportem można sobie wyrobić zdanie, jeżeli weźmiemy fakt, że np. na 1 m3 przestrzeni zabudowanej budynku mieszkalnego wykonywanego metodą tradycyjną należy dostarczyć od 0,5-^0,6 tony różnych materiałów. Gdy dodamy do tego ciężar mas ziemnych przy wykonywaniu fundamentów, to w sumie ilość materiału, który należy przenieść na 1 m3 kubatury budynku wyniesie do 1,2 tony.

Podobne wpisy