Gospodarka remontowa

W procesie produkcji środki trwałe zużywają się. Aby usunąć skutki fizycznego zużycia, przeprowadza się czynności konserwacyjne i remontowe. Mają one na celu zapobieganie nadmiernemu zużyciu środków oraz utrzymanie ich w stanie gotowości do pracy. Remonty obiektów i naprawy maszyn przedłużają czas użytkowania środków trwałych. Racjonalna gospodarka środkami trwałymi wymaga oparcia jej o system planowo-zapobiegawczy.

Podobne wpisy