Gospodarka magazynowa i odzież ochronna

Bezwzględnemu obowiązkowi znakowania podlega odzież robocza i ochronna (oprócz rękawic tekstylnych) oraz obuwie robocze i ochronne bez względu na wartość.
Każdy przyjęty do pracy powinien otrzymać od referenta personalnego pisemne skierowanie do magazynu po odbiór przysługujących mu przedmiotów. Na podstawie odpowiednich dowodów fizycznych przeważa wysiłek mięśni, a u pracowników umysłowych wysiłek umysłowy. Podział pracowników na fizycznych i umysłowych jest jednak w wielu wypadkach sztuczny. Wiemy bowiem, że w każdej pracy występują zarówno elementy ruchów mięśniowych, jak i elementy intelektualne. Monter urządzeń instalacyjnych lub operator ciężkiej maszyny budowlanej muszą w pracy swojej wykazać więcej wysiłku umysłowego niż telefonistka czy maszynistka biurowa, chociaż pierwszych zaliczamy do pracowników fizycznych, drugie zaś do pracownic umysłowych. Podział ten jest wynikiem przedwojennych przepisów prawa pracy i jest stopniowo, wraz ze wzrostem wymagań stawianych robotnikom, usuwany. Ustrój socjalistyczny stwarza szczególne warunki dla stopniowego zacierania różnic społecznych między pracą fizyczną a umysłową.

Podobne wpisy