Finansowanie środków obrotowych

W myśl obowiązujących zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych określona część wartości środków obrotowych powinna być sfinansowana funduszami własnymi, czyli funduszem statutowym. W ciągu działalności przedsiębiorstwa następują zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) funduszu statutowego. W szczególności zwiększenie następuje o wartość przyjętych do eksploatacji z inwestycji nowych środków trwałych, nieodpłatnie przejętych środków trwałych od innych jednostek, zaś zmniejszenie o wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych innym jednostkom oraz nie umorzoną część wartości zlikwidowanych (wycofanych z użytkowania na skutek zużycia lub zniszczenia) środków trwałych.

Podobne wpisy