Ewidencja transportu

Roboty transportowe na budowie wykonywane są przez:
— bazę transportową przedsiębiorstwa budowlanego,
— jednostki obce,
— wyjątkowo przez środki transportowe będące w dyspozycji budowy (własne lub wynajęte).
Jeżeli w pierwszym i drugim wypadku kierownik robót akceptuje jedynie fakturę za wykonane usługi według obowiązujących cenników, to w wypadku trzecim odpowiada on za należytą organizację transportu, za pełne wykorzystanie środków transportowych i za koszty tonokilometra przewozów. Samochody przydzielone budowie wymagają specjalnej opieki kierownika robót.
Znaczny udział robót transportowych w kosztach budowy wymaga prowadzenia na budowie dokładnej ewidencji i kontroli przewozów oraz prawidłowego dekretowania (klasyfikowania) dokumentów pierwotnych, między innymi w celu prawidłowego ich zaksięgowania na właściwych kontach kosztów.

Podobne wpisy