Etapowanie inwestycji

Celem etapowania inwestycji jest uzyskanie optymalnych efektów ekonomicznych, wynikających z oddania do użytku części danej inwestycji, podczas gdy pozostała jej część jest nadal realizowana. Na przykład dotyczyć to może oddania do użytku części zakładu przemysłowego, w której może odbywać się produkcja.
Znajomość długości cyklu budowy umożliwia etapowanie inwestycji. Czynniki, które decydują o ustaleniu etapowania wieloobiektowej budowy, zależą przede wszystkim od rodzaju inwestycji. Inne czynniki mogą występować przy etapowaniu budowy zakładu przemysłowego, a inne budowy osiedla mieszkaniowego.

Podobne wpisy