Elementy prefabrykowane

Dotychczasowe efekty uzyskane w naszym budownictwie zarówno ogólnym, jak i przemysłowym wykazują, że uprzemysłowienie budownictwa daje poważne efekty techniczno-ekonomiczne. W budownictwie uprzemysłowionym znajdują zastosowanie przede wszystkim żelbetowe elementy prefabrykowane.
Jeżeli chodzi o budownictwo ogólne, to należy tu wymienić płyty stropowe, elementy ścienne (dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych), elementy fundamentów, konstrukcji schodów, dachów oraz szereg detali (gzymsy, ościeżnice itp.).

Podobne wpisy