Elektryfikacja

Wprowadzenie na plac budowy nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu — w przeważającej większości o napędzie elektrycznym, stworzyło konieczność projektowania instalacji elektrycznych na placu budowy równocześnie ze sporządzaniem projektu organizacji budowy.
Energia elektryczna używana jest na budowach do napędu silników elektrycznych maszyn i urządzeń, do różnych czynności technologicznych (jak np. spawanie) oraz do oświetlania zarówno stanowisk roboczych, jak również terenu i budynków zaplecza. Duże ilości energii elektrycznej w okresie zimowym zużywane

Podobne wpisy