Ekonomika i organizacja

Jeżeli na plac budowy wprowadza się prowizoryczną bocznicę kolejową, projektowanie zagospodarowania placu budowy powinno się rozpoczynać od prawidłowego rozwiązania układu torów kolejowych.
Bocznicę kolejową buduje się zazwyczaj ż jednej lub z obydwu stron placu budowy. Wzdłuż bocznicy rozmieszcza się składowiska i magazyny materiałów oraz elementów budowlanych, dostarczanych na budowę koleją.Przy rozmieszczaniu tych składowisk i magazynów należy przewidzieć odpowiednią długość frontu rozładunkowego. W wielu wypadkach buduje się rampy, będące miejscem wyładunku materiałów lub elementów budowlanych.

Podobne wpisy