Ekonomiczne wyodrębnienie przedsiębiorstw państwowych

Ekonomiczne wyodrębnienie przedsiębiorstw państwowych jest oparte na zasadzie rozrachunku gospodarczego, którego istota wynika z socjalistycznych stosunków produkcji. Jakkolwiek przeważająca część środków produkcji stanowi własność państwową, niemożliwe jest gospodarowanie nimi w formie jednej ogromnej jednostki gospodarczej. Stąd wynika obiektywna konieczność wyposażenia przedsiębiorstw państwowych w określone środki produkcji oraz w określony zakres samodzielności w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dotyczy to głównie decyzji o środkach realizacji celów gospodarczych, które wynikają z narodowego planu gospodarczego, ustalonego w sposób centralny.

Podobne wpisy