Efektywność ekonomiczna

Do oceny stopnia ekonomicznej efektywności postępu technicznego służą wskaźniki techniczno-ekonomiczne, podane i omówione w innych rozdziałach podręcznika, a mię-;y innymi w rozdziale 16, dotyczącym zasad projektowania produkcji budowlanej.Należy zdać sobie sprawę z tego, że wprowadzanie nowej techniki wymaga tworzenia nowej bazy dla jej realizacji. Jeżeli j. chcemy podnieść stopień uprzemysłowienia budownictwa, musimy budować nowe wytwórnie elementów prefabrykowanych,z kolei pochłania środki inwestycyjne.

Podobne wpisy