Drogi

Jeżeli drogi na placu budowy wykonywane są w oparciu o sieć dróg stałych, wówczas dla celów budowy wykorzystujemy jedynie podkład drogi stałej. Nawierzchnia ułożona będzie dopiero po zakończeniu robót budowlanych. W ten sposób osiągniemy następujące korzyści:
— unikniemy zniszczenia nawierzchni podczas jazdy ciężkich środków transportowych, dostarczających materiały, prefabrykaty lub elementy konstrukcji,
— uzyskamy odpowiednie uwałowanie podłoża pod przyszłą drogę stałą, dzięki przejazdom ciężkich środków transportowych,
— unikamy wydatków na budowę dróg tymczasowych, które należy likwidować po zakończeniu budowy.

Podobne wpisy