Drewno z odzysku

Drewno z odzysku (np. po rozebraniu rusztowań) należy po usunięciu gwoździ i oczyszczeniu z pozostałości wapna i betonu układać w stosy.
Okrąglaki układa się podobnie jak tarcicę z tą różnicą, że na przekładki należy używać tarcicy.Między stosami ułożonymi w powyżej podany sposób, należy zachować odległości na przejścia o szerokości 2 m. Szerokość drogi dla transportu drewna i dla ewentualnego dojazdu, w wypadku pożaru, powinna wynosić co najmniej 6 m.

Podobne wpisy