Drewno budowlane

Drewno budowlane powinno być składowane na terenie suchym i zabezpieczonym przed napływem wód gruntowych. Teren przeznaczony na składowisko powinien być wysypany żwirem, żużlem lub gruzem ceglanym. Składowiska drzewa powinny być rozmieszczone z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Podobne wpisy