Długość cyklu produkcyjnego

Na szybkość obrotów wpływa długość cyklu produkcyjnego. Jeżeli budowa przewleka się, wówczas zamraża ona środki zarówno przedsiębiorstwa, które nie może się ze zleceniodawcą rozliczyć i otrzymać należnej gotówki, jak i inwestora.Wielkość ta zależy przede wszystkim od omówionych niżej czynników.

Podobne wpisy