Decyzja o lokalizacji obiektu

Decyzja o lokalizacji obiektu pociąga za sobą szereg konsekwencji natury ekonomicznej. Jest rzeczą powszechnie znaną, że jeżeli obiekty budowlane wykonuje się w terenie uzbrojonym, koszty budowy są znacznie niższe. Gdy do nowo wznoszonego budynku trzeba przeprowadzić długie przewody kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, czy gazowe — koszty budowy znacznie wzrastają. Jeżeli więc mamy możliwość usytuowania budynku w różnych miejscach, należy wykonać kosztorysy dla poszczególnych wariantów, aby ustalić, który z nich jest najkorzystniejszy.
Istotny wpływ na koszty budowy wywiera koszt trans¬portu materiałów. Jest on najmniejszy wówczas, gdy plac budowy znajduje się przy bocznicy kolejowej, drodze kołowej czy rzece żeglownej. Jeżeli na samym placu budowy lub w jego pobliżu znajduje się piasek czy żwir, wówczas można znacznie obniżyć koszty, wykorzystując te surowce jako budulec.

Podobne wpisy