Cena ewidencyjna

Dla każdego materiału ustala się stałą cenę ewidencyjną. Jednolite ceny jednostkowe poszczególnych materiałów, opracowane przez księgowość wspólnie z działem zaopatrzenia i planowania i zatwierdzone przez dyrektora przedsiębiorstwa, powinny być podane do wiadomości wszystkich komórek, których działalność związana jest z obrotem i ewidencją materiałów lub ich zużyciem na budowie. Ze względu na oszczędną gospodarkę materiałową i potrzebę obniżenia kosztów konieczne jest, aby każdy pracownik budowy znał cenę materiałów, z którymi ma do czynienia.
Jednym z zasadniczych warunków prawidłowej ewidencji materiałów jest należyte zorganizowanie gospodarki magazynowej. Przede wszystkim należy przestrzegać zasady, że materiały przechowywane w magazynach i na placach składowych muszą być ewidencjonowane. Przechowywanie materiałów nie wciągniętych do ewidencji jest niedozwolone.

Podobne wpisy