Rozrachunek gospodarczy

14 sierpnia 2015 0

Z istoty rozrachunku gospodarczego wynika jedna z podstawowych zasad tej instytucji, a mianowicie zasada rentowności, a więc zasada osiągania zysków. Z wygospodarowaniem nadwyżek (zysków) związane.są […]

Decyzja o lokalizacji obiektu

12 sierpnia 2015 0

Decyzja o lokalizacji obiektu pociąga za sobą szereg konsekwencji natury ekonomicznej. Jest rzeczą powszechnie znaną, że jeżeli obiekty budowlane wykonuje się w terenie uzbrojonym, koszty […]

Tarcica

11 sierpnia 2015 0

Tarcica i okrąglaki powinny być składowane w stosy, czyli w tzw. sztaple. Ten sposób składowania pozwala na równomiernie przesuszenie oraz zabezpiecza drewno przed spękaniem i […]

Podstawy teoretyczne

9 sierpnia 2015 0

Projektując organizację budowy i robót można przyjąć jedną z niżej wymienionych metod:— metodę kolejnego wykonywania robót,— metodę równoległego wykonywania robót,— metodę pracy równomiernej (potokowej).

Przykłady planów tygodniowo-dobowych

9 sierpnia 2015 0

Co czwartek majstrowie każdej specjalności odbywają w miejscu pracy, w godzinach przedpołudniowych, naradę — z każdą brygadą swych grup roboczych. Na naradzie tej zostają ustalone […]