Księga obmiarów robót

15 lutego 2017 0

Księga obmiarów robót. Uzupełnieniem i załącznikiem do dziennika budowy jest księga obmiarów robót. Do księgi obmiarów wpisuje się obliczenia ilości wykonanych robót, umieszczając w zasadzie […]

Koszt robocizny

8 lutego 2017 0

Wysoki procent akordowania robót wykonywanych zespołowo zapewnia obniżenie kosztów robocizny. Dalszymi drogami jest wprowadzanie planów organizacji robót, stosowanie systemu pracy równomiernej i małej mechanizacji, zmniejszenie […]

Kalendarzowy fundusz czasu

31 stycznia 2017 0

Kalendarzowy fundusz czasu jest to liczba dni kalendarzowych, która zawiera się w danym okresie. W roku jest 365 lub 366 dni, w miesiącu 28, 29, […]

Zadania inwestora

25 stycznia 2017 0

Do zadań inwestora należy określenie i uzasadnienie przedmiotu zamierzonej inwestycji oraz warunków, jakim powinna ona odpowiadać. Inwestor powinien określić także miejsce, na którym inwestycja będzie […]

Inwestycje odtworzeniowe

25 stycznia 2017 0

Inwestycje odtworzeniowe przeznaczone są na wymianę zużytych technicznie lub ekonomicznie przestarzałych maszyn i urządzeń oraz instalacji przemysłowych (wraz z ich montażem) w zakresie niezbędnym dla […]