Uprzemysłowione metody produkcji

4 marca 2017 admin 0

Stosowanie uprzemysłowionych metod produkcji budowlanej umożliwia: 1) racjonalną produkcję budowlaną najbardziej zbliżoną do warunków produkcji przemysłowej, umożliwiającą szerokie zastosowanie mechanizacji procesów wytwarzania elementów prefabrykowanych, transportu […]

Budynki zagospodarowania placu budowy

4 marca 2017 0

Budynki znajdujące się na placu budowy można podzielić na dwie grupy:— budynki magazynowe i „wytwórcze” — dla celów produkcji pomocniczej,— budynki administracyjne i socjalno-bytowe,Z uwagi […]

Zadania

25 lutego 2017 0

Sprawozdawczość ma za zadanie rejestrowanie i dostarczanie materiałów liczbowych z działalności przedsiębiorstwa, informujących kierownictwo przedsiębiorstwa, jego jednostkę nadrzędną

Jednostki projektowania

19 lutego 2017 0

Jednostki projektowania obowiązane są sporządzać rysunki robocze architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne w zakresie niezbędnym dla zgodnego z projektem wykonania na ich podstawie robót budowlano-montażowych, w szczególności […]