Budynki zagospodarowania placu budowy

Budynki znajdujące się na placu budowy można podzielić na dwie grupy:
— budynki magazynowe i „wytwórcze” — dla celów produkcji pomocniczej,
— budynki administracyjne i socjalno-bytowe,
Z uwagi na oddzielną gospodarkę wydziela się magazyny dla generalnego wykonawcy i dla podwykonawców.
Odpowiednie warunki pracy kierownictwu i należyte warunki załodze zapewnią następujące pomieszczenia:
— budynek kierownictwa budowy,
— budynki gospodarcze, jak szatnie, umywalnie itp.

Podobne wpisy