Budownictwo uprzemysłowione

Pod pojęciem budownictwa uprzemysłowionego należy rozumieć metody wykonawstwa. Z tego względu może ono dotyczyć zarówno budownictwa przemysłowego, jak i budownictwa ogólnego.
Uprzemysłowienie budownictwa polega na przeniesieniu jak największej liczby procesów budowlanych z przyobiektowego placu budowy do zakładów i warsztatów produkcji pomocniczej. W tych warunkach plac budowy zostanie przekształcony na plac montażu dostarczonych elementów. Zarówno produkcja jak i montaż gotowych elementów na placu budowy (plac montażu), powinny odbywać się z zastosowaniem zasad pracy równomiernej i kompleksowej mechanizacji.

Podobne wpisy