Brygada specjalizowana

Brygada specjalizowana składa się z kilku zespołów roboczych o jednakowej specjalności. Zespoły te wykonują zazwyczaj kilka powiązanych ze sobą operacji, składających się na prosty proces budowlany. Na przykład zadaniem brygady specjalizowanej może być wykonywanie robót zbrojarskich, w skład których wchodzą operacje prostowania i oczyszczenia zbrojenia, cięcia i gięcia, montażu i ustawiania szkieletów zbrojonych. W związku z tym niezbędna jest odpowiednia współpraca poszczególnych zespołów między sobą. Operacja wykonana przez jeden zespół warunkuje wykonanie innej operacji przez zespół następny. Aby zapewnić rytmiczną i ciągłą pracę w brygadzie, należy najpierw przeanalizować pracochłonność poszczególnych operacji i dobrać dla każdego zespołu odpowiednią liczbę robotników.

Podobne wpisy