Bilans materiałowy

Po opracowaniu planu zużycia i planu zapasów przystępuje się do sporządzenia bilansu materiałowego, czyli porównania rozchodu z przychodem. Po stronie rozchodu znajduje się planowane zużycie, planowany zapas na koniec roku oraz planowana sprzedaż materiałów, (pochodzących z własnej produkcji nadmiernych zapasów). Po stronie przychodu zaś: zapas na początku roku, przychód z własnej produkcji i planowany zakup. Oczywiście wielkość planowanego zakupu musi być tak duża, aby wyrównywał on obie strony bilansu.

Podobne wpisy