Bezpieczeństwo i higiena

Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku roboczym powoduje, że pracownik całą swoją uwagę i może skupić na wykonaniu pracy. Środki zabezpieczające, a szczegolnie ubrania i pasy ochronne utrudniają często w pierwszym I okresie ich stosowania swobodę ruchów głównie wtedy, gdy są wadliwie zaprojektowane lub wykonane. Troska o ich właściwy dobór jest ważnym obowiązkiem kierownictwa budowy.
Nawet najlepszy sprzęt czy organizacja nie spowodują wzrostu wydajności pracy, jeżeli pracownik, który ma wykonywać pracę bezpośrednio lub przy pomocy maszyny, nie będzie umiał lub | nie będzie chciał dobrze pracować. Zwykle on wykonuje tylko pewną część produkcji. W związku z tym powinien wiedzieć, w jakim stopniu jego dobra praca wpływa na całość produkcji.Zaangażowanie pracownika w pracę przedsiębiorstwa, wskazanie mu, że jego praca jest ważna i społecznie potrzebna, skutkuje często lepiej niż perspektywa wyższego zarobku. Masowe czyny społeczne świadczą najlepiej, że wielu ludzi pracuje bezinteresownie, jeżeli są przekonani, że ich praca jest komuś potrzebna i zostanie właściwie oceniona.

Podobne wpisy