Bezpieczeństwo i higiena pracy

W planach przedsiębiorstwa należy uwzględnić zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Wyraża się w tym z jednej strony przejaw troski o człowieka, z drugiej zaś strony nakłady na bhp przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy.

Podobne wpisy