Bezosobowy fundusz płac

Planowana roczna płaca robotnika pomnożona przez planowany stan zatrudnienia da nam planowany fundusz płac odnośnej grupy pracowników. Suma funduszu płac wszystkich grup pracowników stanowi ogólny fundusz płac całego przedsiębiorstwa. Do sum obliczonych w sposób powyższy należy dodać tzw. bezosobowy fundusz płac, w skład którego wchodzą wynagrodzenia za dorywcze prace za- i wyładunkowe, za udział w komisjach, za prace zlecone itp.

Podobne wpisy