Aktualizacje harmonogramów

Wszystkie omówione powyżej rodzaje harmonogramów opracowywane są równocześnie z dokumentacją organizacyjną budowy, a więc przed rozpoczęciem jej realizacji.
W czasie realizacji budowy kierownictwo powinno stale śledzić zgodność jej postępu z harmonogramem. Jedynie budowa prowadzona zgodnie z prawidłowo opracowanym harmonogramem może być wykonana terminowo i przy najmniejszym- zaangażowaniu środków produkcji.
W czasie realizacji budowy może wyniknąć szereg przyczyn, które mogą mieć wpływ na przebieg robót. Jest zatem rzeczą konieczną, aby kierownictwo budowy, kontrolując postęp robót wg harmonogramu, nanosiło na nim faktyczny przebieg robót. Na harmonogramie ogólnym rzeczywiste wykonanie nanosić można pod kreską wykonania planowego (np. kreska kolorowa).

Podobne wpisy