Uprzemysłowione metody produkcji

4 marca 2017 admin 0

Stosowanie uprzemysłowionych metod produkcji budowlanej umożliwia: 1) racjonalną produkcję budowlaną najbardziej zbliżoną do warunków produkcji przemysłowej, umożliwiającą szerokie zastosowanie mechanizacji procesów wytwarzania elementów prefabrykowanych, transportu […]

Budynki zagospodarowania placu budowy

4 marca 2017 0

Budynki znajdujące się na placu budowy można podzielić na dwie grupy:— budynki magazynowe i „wytwórcze” — dla celów produkcji pomocniczej,— budynki administracyjne i socjalno-bytowe,Z uwagi […]