Kalendarzowy fundusz czasu

31 stycznia 2017 0

Kalendarzowy fundusz czasu jest to liczba dni kalendarzowych, która zawiera się w danym okresie. W roku jest 365 lub 366 dni, w miesiącu 28, 29, […]

Zadania inwestora

25 stycznia 2017 0

Do zadań inwestora należy określenie i uzasadnienie przedmiotu zamierzonej inwestycji oraz warunków, jakim powinna ona odpowiadać. Inwestor powinien określić także miejsce, na którym inwestycja będzie […]

Inwestycje odtworzeniowe

25 stycznia 2017 0

Inwestycje odtworzeniowe przeznaczone są na wymianę zużytych technicznie lub ekonomicznie przestarzałych maszyn i urządzeń oraz instalacji przemysłowych (wraz z ich montażem) w zakresie niezbędnym dla […]

Założenia metody analizy powiązań

22 stycznia 2017 0

Sieć danego zamierzenia jest budowana z czynności i zdarzeń. Czynnością nazywamy działanie między zdarzeniami. Zdarzenie jest to moment zakończenia jednej czynności a rozpoczęcia drugiej. Każda […]

Zapotrzebowanie maszyn

7 stycznia 2017 0

Zapotrzebowanie maszyn i sprzętu sporządza się w oparciu o zestawienie maszyn i sprzętu oraz harmonogramy, które są częścią projektu organizacji budowy i robót. Zapotrzebowanie w […]