Rodzaje luzów czasowych

26 grudnia 2016 0

— luz całkowity jest to różnica między najpóźniejszym a najwcześniejszym terminem zakończenia zdarzenia (NPK-NWK;) zwłoka ta nie wpływa na termin zdarzenia końcowego,— luz wolny jest […]

Sprawozdawczość funduszu płac

25 grudnia 2016 0

Sprawozdawczość z wykonania funduszu płac polega na podawaniu w odstępach miesięcznych faktycznie dokonanych wypłat z osobowego funduszu płac, z podziałem na poszczególne grupy zatrudnienia oraz […]

Ekonomika i organizacja

25 grudnia 2016 0

Jeżeli na plac budowy wprowadza się prowizoryczną bocznicę kolejową, projektowanie zagospodarowania placu budowy powinno się rozpoczynać od prawidłowego rozwiązania układu torów kolejowych.Bocznicę kolejową buduje się […]

Planowanie społecznych procesów produkcji

20 grudnia 2016 0

Planowanie społecznych procesów produkcji jest to ustalanie dla społeczeństwa zadań produkcyjnych na pewien okres czasu i środków, którymi te zadania będą realizowane. Aby plany takie […]

Uwagi ogólne

20 grudnia 2016 0

Dokumentacja inwestycji jest to zbiór dokumentów określających sposób rozwiązania zagadnień technicznych zamierzonej inwestycji oraz jej koszt. Dokumentacja ta podaje również sposoby rozwiązań organizacyjnych zamierzonej inwestycji, […]